Monitering ved Arktisk Station – Københavns Universitet

Arktisk Station > Forskning > Monitering

Monitering

DiskoBasis er navnet på det miljøovervågningsprogram/moniteringsprogram der foregår ved Arktisk Station. Med øget fokus på vigtigheden af langtidsregistreringer, blev det fra 2013 besluttet at udvide den allerede eksisterende monitering ved Arktisk Station og lave et samlet program i stil med de moniteringsprogrammer, der findes ved Zackenberg og i Nuuk. DiskoBasis drives i samarbejde mellem det faste personale ved arktisk station og forskere ved Københavns Universitet og er finansieret gennem en bevilling fra Energistyrelsen.

Det overordnede formål for DiskoBasis er at foretage en langsigtet systematisk indsamling af data for en række udvalgte parametre, der beskriver biologiske og geofysiske forhold i det terrestriske og marine miljø.  Disse data skal være med til at danne grundlag for at vurdere og skalere klimaforandringers effekter på følsomme arktiske økosystemer.

Dataindsamlingen foregår indenfor følgende områder:

Detaljer omkring programmets indhold, indsamlingsprocedurer, instrumentering af automatiske målestationer og lokalitetsbeskrivelser findes i DiskoBasis Manualen (link)

DiskoBasis data

Udvalgte data fra DiskoBasis præsenteres i Årsrapporten for Arktisk Station som udgives af det videnskabelige fakultet ved Københavns Universitet, samt på hjemmesiden her. De indsamlede data fra DiskoBasis er offentligt tilgængelige efter intern validering. Adgang til data fås ved kontakt til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet (kontakt: cs@ign.ku.dk). Ved brug af DiskoBasis data, i alle former for publikationer, skal der refereres til Arktisk Station, og der skal fremsendes en kopi af den endelige publikation til Arktisk Stations Sekretariat .