Arktisk Station - Grønland

Arktisk Station ligger på sydkysten af øen Disko i det centrale Vestgrønland (69°15'N, 53°34'W)  og vender ud mod Davis Strædet. Stationen ligger ca. 1 km uden for et lille bysamfund, Qeqertarsuaq (tidligere Godhavn), som har ca. 847 indbyggere.  Det Natur- og biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet driver Arktisk Station som feltstation med det formål at fremme arktisk forskning og undervisning i bio- og georelaterede problemstillinger.