Forskning

Hvorfor er Disko/Qeqertarsuaq et enestående forskningsområde?

 • her findes den største biologiske og landskabsmæssige diversitet i Vestgrønland
 • den geologisk variation er stor, omfattende prækambrisk grundfjeld, skifre og sandsten fra kridttiden og tykke serier af vulkanske bjergarter af tertiær alder
 • store havdybder (op til 800 m) forekommer i umidddelbar nærhed af Arktisk Station
 • homotherme kilder (nogle radioaktive) forekommer overalt på Disko, mange nær Arktisk Station
 • det er enestående forskningsområde med henblik på studier af holocæne havniveauændringer (øverste marine grænse på Disko ligger fra 60 til 100 m)
 • adgangen til høj-dynamiske glacialmorfologiske landskabselementer er overkommelig; der er talrige mindre og store gletschere og iskapper
 • her findes måske verdens ypperste repræsentation af blokgletschere
 • der er let tilgængelige kystbarrierer og laguneområder, og et arktisk vadehav (Flakkerhuk på Østdisko)
 • der er let adgang til 6 'Ramsar'områder (i hele Grønland er der udpeget 11 sådanne beskyttelsesområder)
 • der er flere særdeles artsrige plantesamfund, med repræsentanter for mere end halvdelen af alle Grønlands ca. 500 blomsterplanter
 • fuglefjelde (med bl.a. Mallemukker og Hvidvingede Måger) er tilgængelige fra Arktisk Station; fuglefjeldene er blandt de største i Grønland
 • komercielle fiskebanker ligger tæt ved Qeqertarsuaq
 • den topografisk og geologisk kortlægning af hele Disko er god og nu foreligger også bathymetrisk kortlægning af Vestdiskos store fjordsystemer
 • der foregår en omfattende biotisk og abiotisk økosystem monitering
 • der er let adgang til moniteringsdata.