Om Arktisk Station

Om stationen

Arktisk Station ligger på sydkysten af øen Disko i det centrale Vestgrønland (69°15'N, 53°34'W)  og vender ud mod Davis Strædet. Stationen ligger ca. 1 km uden for et lille bysamfund, Qeqertarsuaq (tidligere Godhavn), som har ca. 847 indbyggere.

Kort over Qeqertarsuaq (tidligere Godhavn)
Kort over Grønland og Disko, der viser den nøjagtige position af Arktisk Station.

Det Natur- og biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet driver Arktisk Station som feltstation med det formål at fremme arktisk forskning og undervisning i bio- og georelaterede problemstillinger. I det seneste 10-år er interessen for arktis blusset voldsomt op. Diskussionen vedrørende globale miljøforandringer kræver viden om den arktiske flora, fauna og landskabsudvikling, hvert emne er vigtigt i sig selv, men det er af central betydning at dokumentere deres funktion og udvikling i integrerede økosystemer.

Studier i og af det arktiske naturmiljø er som regel forbundet med store omkostninger og stiller omfattende krav til logistik og sikkerhed. Det har derfor været et mål i sig selv at gøre Arktisk Station attraktiv for tidssvarende forskning midt i en arktisk natur, hvor et bredt spektrum af unikke botaniske, zoologiske, naturgeografiske og geologiske fænomener er let tilgængelige både i det terrestiske og i det marine miljø.