Om Arktisk Station

Fangerhuse i QeqertarsuaqArktisk Station ligger på sydkysten af øen Disko i det centrale Vestgrønland (69°15'N, 53°34'W)  - se kort - og vender ud mod Davis Strædet. Stationen ligger ca. 1 km uden for et lille bysamfund, Qeqertarsuaq (tidligere Godhavn), som har ca. 847 indbyggere.

Det Natur- og biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet driver Arktisk Station som feltstation med det formål at fremme arktisk forskning og undervisning i bio- og georelaterede problemstillinger. I det seneste 10-år er interessen for arktis blusset voldsomt op. Diskussionen vedrørende globale miljøforandringer kræver viden om den arktiske flora, fauna og landskabsudvikling, hvert emne er vigtigt i sig selv, men det er af central betydning at dokumentere deres funktion og udvikling i integrerede økosystemer.

Studier i og af det arktiske naturmiljø er som regel forbundet med store omkostninger og stiller omfattende krav til logistik og sikkerhed. Det har derfor været et mål i sig selv at gøre Arktisk Station attraktiv for tidssvarende forskning midt i en arktisk natur, hvor et bredt spektrum af unikke botaniske, zoologiske, naturgeografiske og geologiske fænomener er let tilgængelige både i det terrestiske og i det marine miljø.