Aktiviteter på Stationen

    Kursusaktiviteter planlagt i 2024

    • Juli 2024: Arktisk biologisk feltkursus (tema afklares i 2024)
    • August 2024: Felt- og metodekursus i Naturgeografi