Ophold på Arktisk Station – Københavns Universitet

Arktisk Station > Ophold på stationen

Ophold på Arktisk Station 

Ansøgning om forskningsophold indsendes til Arktisk Stations sekretariat og behandles af Arktisk Stations Råd via formularen nedenfor.

Deadline for ansøgning om ophold i sommerens feltsæson (maj-september) er den 1. december året før. Ansøgninger modtaget efter denne dato behandles med 2. prioritet. Ansøgninger om ophold uden for denne sæson behandles løbende.

Ansøgningsskema


Hvilket arbejdssted er du tilknyttet?

Kort beskrivelse af formålet med forskningsopholdet på AS


Fulde navn samt titel på samtlige projektdeltagere adskilt af komma,


Datoer hvor der forskes udenfor stationen samt GPS position for planlagt feltarbejde


Geografisk område for feltarbejdet på AS


Ja
Nej


Ja
Nej


Ja
Nej


Ja
Nej


Nærmere oplysninger bedes skrevet i feltet andet

Ja
Nej

Skriv venligst antal dage kølecontaineren skal bruges.


Nærmere beskrivelse bedes nævnt i feltet andet

Ja
Nej

JA
NEJ

Hvilket udstyr samt tidshorisont nævnes under feltet andet.

Ja
Nej

Hvis ikke der ønskes samlet regning bedes det under feltet andet specificeret hvorledes regning skal deles op

Ja
Nej


Felter markeret med * skal udfyldes.