Forskningsophold på Arktisk Station

Ansøgning om forsknings- og studieophold indsendes til Arktisk Stations sekretariat via formularen nedenforog behandles af Arktisk Stations Råd .

Deadline for ansøgning om ophold i perioden maj til oktober  er den 1. december året før. Afgørelse kan forventes medio januar. Ansøgninger modtaget efter denne dato behandles med 2. prioritet. Ansøgninger om ophold uden for denne sæson behandles løbende.

Vigtig information inden udfyldelse af bookingformen

Ansøgningsskema

Felter markeret med * skal udfyldes.

Navn på PI
Telefon(+landekode)
Kort beskrivelse af formålet med opholdet samt hvilke metoder der anvendes.
Fulde navn, titel, funktion og e-mailadresse på samtlige projektdeltagere adskilt af komma. Skift linie for hver ny deltager
Geografiske områder for feltarbejdet
Angiv så vidt muligt de områder der arbejdes i
Leje af forskningsskibet Porsild *
Angiv ønskede periode for leje af Porsild
Leje af snescooter (bemærk: kun november-april) *
Angiv ønskede periode(r) for leje af snescooter
Leje af gummibåd *
Angiv ønskede periode(r) for leje af gummibåd inkl. matros
Leje af kølecontainer *
Angiv ønskede pladsbehov og periode i kølecontaineren
Behov for fryserplads -20/-80 C *
Angiv hvor meget plads (L) og i hvilken periode (dato'er)
Behov for køleskabsplads *
Angiv hvor meget
Angiv hvor meget plads (L) og i hvilken periode (dato'er)
Anmodning om assistance i felten mod timebetaling *
Nærmere beskrivelse skal gives i feltet andet
Opbevaring af udstyr og forbrugsmaterialer mod betaling *
Hvilket udstyr, ca. volume (m3) samt tidsperiode skal angives under feltet andet.
Medbringes kemikalier? *
Angiv hvilke kemikalier, mængde og hvordan disse håndteres.