Ophold på Arktisk Station 

Ansøgning om forskningsophold indsendes til Arktisk Stations sekretariat og behandles af Arktisk Stations Råd via formularen nedenfor.

Deadline for ansøgning om ophold i sommerens feltsæson (maj-september) er den 1. december året før. Ansøgninger modtaget efter denne dato behandles med 2. prioritet. Ansøgninger om ophold uden for denne sæson behandles løbende.

Ansøgningsskema

Felter markeret med * skal udfyldes.

Hvilket arbejdssted er du tilknyttet?
Kort beskrivelse af formålet med forskningsopholdet på AS
Fulde navn samt titel på samtlige projektdeltagere adskilt af komma,
Datoer hvor der forskes udenfor stationen samt GPS position for planlagt feltarbejde
Geografisk område for feltarbejdet på AS
Leje af forskningsskibet Porsild *
Leje af snescooter *
Leje af jolle *
Leje af gummibåd *
Leje af kølecontainer *
Nærmere oplysninger bedes skrevet i feltet andet
Skriv venligst antal dage kølecontaineren skal bruges.
Behov for assistance i felten mod timebetaling *
Nærmere beskrivelse bedes nævnt i feltet andet
Behov for lån af fryserplads *
Langtidsopbevaring af udstyr og forbrugsmaterialer *
Hvilket udstyr samt tidshorisont nævnes under feltet andet.
Samlet regning for alle/alt nævnt i ansøgningen *
Hvis ikke der ønskes samlet regning bedes det under feltet andet specificeret hvorledes regning skal deles op