Undervisning og kurser

Uddannelse og kirser

Hvert år afholdes der på Arktisk Station kurser af 10-20 dages varighed for kandidatstuderende i biologi, geografi og geologi ved Københavns Universitet.

Typisk er deltagerantallet 12-14 studerende og 2 lærere. Når det er muligt suppleres med gæster fra Grønland eller udlandet. Der lægges vægt på at opnå erfaring med indsamling af data i felten, på forsøgsdesign og på tolkning af resultaterne. Kutteren “Porsild” benyttes både som forskningsplatform og transportmiddel. Rapporter fra alle kurser findes på Arktisk Stations bibliotek og rapporter fra 2002 og kan hentes som pdf her

Kurser

Københavns Universitet afholder løbende flere kurser:

- Arktisk Biologisk Feltkursus (årligt), som organiseres af Biologisk Institut.

- Felt- og metodekursus i Naturgeografi (hvert andet år), som organiseres af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning​.

Find mere information om kurserne på kurser.ku.dk

Periodisk gennemføres forskerkurser, kurser fra Folkeuniversitetet og andre institutioner samt workshops.

Hvert år, ofte i september, holder Gymnasiet i Aasiaat kursus for nogle af deres elever.