Undervisning

Hvert år afholdes der på Arktisk Station kurser af 10-20 dages varighed for kandidatstuderende i biologi, geografi og geologi ved Københavns Universitet.

Typisk er deltagerantallet 12 studerende og 2 lærere. Visse kurser suppleres med gæster fra Grønland eller udlandet. Der lægges vægt på ophold og indsamling af data i felten. Kutteren “Porsild” benyttes som regel både som forskningsplatform og transportmiddel. Rapporter fra alle kurser findes på Arktisk Stations bibliotek.

Kurser

Der afholdes årligt 2 masterkurser fra Københavns Universitet, et Arktisk Biologisk Masterkursus samt Geo Masterkursus.

Hvert år, ofte i september, holdes kursus for gymnasieelever fra Aasiaat. Periodisk gennemføres forskerkurser, kurser fra Folkeuniversitetet og andre institutioner samt workshops.