2. juni 2020

Modernisering af Arktisk Station i Qeqertarsuaq

Pressemeddelelse: Modernisering af Arktisk Station i Qeqertarsuaq

Arktisk Station i Qeqertarsuaq skal moderniseres og udvides for at skabe bedre rammer for polarforskningen i Disko Bugt. Ombygningen starter i september 2020, og det forventes at Arktisk Station i sommeren 2021 kan byde forskerne velkommen i nye og bedre faciliteter.

Arktisk Station har siden 1906 fungeret som udgangspunkt for polarforskningen i Disko Bugt, og stationen har altså i mere end hundrede år været en vigtig arbejdsplads i byen Qeqertarsuaq. Særligt i de seneste cirka tyve år, har forskningen ved stationen mere og mere drejet sig om effekter af klimaændringerne i det arktiske områder – en forskning, som også kan blive vigtig for Grønlands tilpasning til et fremtidigt varmere klima.

Stationen trænger nu til en modernisering og en udvidelse af kapaciteten fra 26 til 40 sengepladser. Københavns Universitet, som ejer Arktisk Station, har derfor bevilget midler til en gennemgribende modernisering af stationen, som blandt andet vil omfatte udvidelse af kapaciteten samt forbedrede laboratoriefaciliteter. Moderniseringen er nu sendt i licitation, og det forventes, at ombygningerne kan starte i begyndelsen af september 2020, så en ny og mere moderne Arktisk Station kan være klar til den efterfølgende forskningsmæssige højsæson i maj-august 2021.

Arktisk Station er en såkaldt arktisk forskningsstation, som anvendes særligt af naturvidenskabelige forskere, når de skal foretage feltundersøgelser i forbindelse med deres forskning. Forskningsstationer som Arktisk Station findes i områder af forskningsmæssig interesse. Her kan forskerne bo og bruge faciliteterne som udgangspunkt for deres feltundersøgelser og laboratoriearbejde.

Arktisk Station var blandt de første forskningsstationer i hele det arktiske område. Den blev anlagt i årene 1905-6 på Annakkussarfik (Østerlien) lige uden for byen Qeqertarsuaq af den danske botaniker Morten Porsild. Området omkring Arktisk Station er fredet med henblik på de forskningsmæssige interesser, og området er et yndet udflugtsmål for byens borgere og turister. Her finder man blandt andet en stor del af Grønlands plantearter inden for et meget lille område. Polarforskningen, og herunder også forskningen ved Arktisk Station, er i de seneste år vokset betydeligt, blandt andet som følge af den øgede fokus på de menneskeskabte klimaændringer og deres indflydelse på den arktiske natur og de arktiske samfund.

Yderligere oplysninger om moderniseringen af Arktisk Station kan fås ved henvendelse til Rådsformand for Arktisk Station og Professor Bo Elberling (be@ign.ku.dk; +45 23638453) eller Chefkonsulent Morten Rasch (mras@ign.ku.dk; +45 32227109), begge fra Københavns Universitet.