Organisation – Københavns Universitet

Organisation

Arktisk Station ledes af et Råd nedsat af Det Natur- og biovidenskabelige Fakultet. Rådet består af en repræsentant fra henholdsvis botanik, zoologi, geologi og geografi, samt et medlem udpeget af fakultetet. Stationens sekretariat ligger i København. Stationen er fast bemandet med en stab, der består af en videnskabelig leder, en stationsforvalter og en skibsfører.